شورای پناهندگان ناروی: طالبان وعده داده تحصیل دختران در بهار آغاز می‌شود

۱۴۰۰/۱۱/۶

یان اگلند، دبیرکل شورای پناهندگان ناروی از دیدارش با هیئت طالبان در اسلو خبر داد. او می‌گوید طالبان به او گفته است تحصیل دختران در تمام سطوح، از بهار از سر گرفته می‌شود. یان اگلند تاکید کرده است تلاش ها باید ادامه یابد تا این وعده طالبان محقق گردد.

خبرها
خبر ورزشی
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید