دبیرکل سازمان ملل: تعلیق آموزش دختران نقض حقوق برابر است که به افغانستان آسیب می‌زند

۱۴۰۱/۱/۱۳

دبیرکل سازمان ملل بار دیگر از عدم بازگشایی مکاتب دخترانه در افغانستان عمیقاً ابراز تأسف کرد و گفت تعلیق آموزش دختران «نقض غیرقابل توجیه حقوق برابر است که به کل کشور آسیب می‌رساند»

آنتونیو گوترش تأکید کرد حمایت از حقوق زنان افغان،کودکان را از گرسنگی و جامعه را از فقر نجات می‌دهد

دبیرکل سازمان ملل پیشتر نیز در نشست مجازی کمک دهندگان به افغانستان از همه می‌خواست که برای بازگشایی مکاتب دخترانه به طالبان فشار بیاورند.

گوترش با تأکید بر حق آموزش دختران، می‌گوید در ماه‌های گذشته وضعیت بشردوستانه در افغانستان نیز به طرز نگران کننده‌ای رو به وخامت گذاشته است و حدود ۹ میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند.

دیدگاه
نگاه روز
مستند: افق

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید