محمد نادر، فرزند پادشاه سابق افغانستان درگذشت

۱۴۰۱/۱/۱۵

شاهزاده محمد نادر، فرزند ظاهر شاه، آخرین پادشاه افغانستان درگذشت. آقای نادر فرزند سوم شاه سابق افغانستان بود.

مصطفی ظاهر، پسر محمدنادر خبر مرگ پدرش را تأیید کرده و گفته است که مراسم خاک‌سپاری او در ایتالیا برگزار می‌شود.

ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان هشت فرزند داشت. بزرگ‌ترین فرزندان او بلقیس و محمداکبر خان بودند که قبلا فوت کرده‌اند.

در ماه‌های اخیر، شاه‌دخت مریم نعیم، همسر محمد نادر نیز در کابل درگذشت.

سفیران - فصل دوم
دیدگاه
نگاه روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید