سازمان بین المللی پاملرنه از کاهش تعهدات مالی جهان به افغانستان ابراز تاسف کرد

۱۴۰۱/۱/۱۵

سازمان بین المللی پاملرنه (Care) از اختصاص تنها نیمی از کمک‌های درخواست شده از سوی ملل متحد به افغانستان ابراز تاسف کرده است. این سازمان با توجه به گستردگی دامنه فقر و گرسنگی در افغانستان، تعهد ۲.۴ میلیارد دالری در نشست مجازی اخیر کشورهای کمک کننده را کافی نمی‌داند.

سازمان ملل متحد در جنوری ۲۰۲۲، از کشورهای تمویل کننده خواست که ۴.۴۴ میلیارد دالر برای نجات افغانستان از بحران گرسنگی و کاهش خدمات اولیه کمک کنند. اما، در نهایت این کشورها در نشستی به ابتکار بریتانیا در آخر مارچ، به پرداخت ۲.۴ میلیارد دالر متعهد شدند.

پاملرنه، یکی از قدیمی‌ترین سازمان‌های بین‌المللی امدادی، در بیانیه‌اش از تمام سازمان‌ها فعال در حوزه کمک‌های بشردوستانه و توسعه خواسته است تا تلاش‌های خود را برای حمایت از مردم افغانستان بیشتر کنند که به گفته این نهاد،دستکم ۲۳ میلیون افغان از گرسنگی حاد رنج می‌برند و در این بین ۴ میلیون کودک زیر پنج سال در معرض خطر سوء تغذیه حاد قرار دارند.

این سازمان بر ضرورت حل بحران نقدینگی در افغانستان تاکید کرده است.

در بیانیه مطبوعاتی این سازمان امدادی ضمن اشاره جدی به مساله آموزش دختران، تاکید شده که کمک‌های بشردوستانه باید به آسیب‌پذیرترین افراد جامعه از جمله زنان و کودکان برسد.