بیش از ده زن معترض در بامیان توسط طالبان دستگیر شدند

۱۴۰۱/۱/۱۸

منابع در بامیان می‌گویند طالبان بیش از ده زن معترض را بازداشت کرده‌اند. این زنان هفته گذشته در یک محفل که از سوی طالبان برگزار شده بود شرکت کردند. زنان معترض اما گفتند که از محتوای محفل طالبان بی‌خبر بودند. پس از آن، دختران پرچم طالبان را پاره و خواهان گشایش مکاتب دخترانه شدند.

در تصاویر ویدیویی دیده می‌شود که چند زن لوحه طالبان را در مراسمی در بامیان پاره می‌کنند. این زنان در اعتراض به مسدود شدن مکاتب دخترانه توسط طالبان دست به این اقدام زدند.