سخنگوی طالبان: درخواست آنلاین پاسپورت در افغانستان آغاز شد

۱۴۰۱/۱/۲۰

ریاست پاسپورت افغانستان که تحت کنترل طالبان است پذیرش درخواست آنلاین برای پاسپورت را شروع کرده است.

انعام الله سمنگانی، از سخنگویان طالبان در توییتر نوشته که این اداره "پس از بلندبردن ظرفیت‌های تخنیکی و بشری" از ظهر روز شنبه ثبت نام آنلاین را آغاز کرده است که محدودیتی ندارد.

او افزوده که در ماه رمضان "روزانه به تعداد ۲۰۰۰ جلد پاسپورت و بعد از رمضان روزانه ۳۰۰۰ جلد پاسپورت از طریق ثبت آنلاین برای متقاضیان اجرا خواهد شد."

این اداره هزینه ثبت نام آنلاین را "۲۰۰ افغانی" تعیین کرده است.

هرچند پیش از سقوط حکومت قبلی نیز گرفتن پاسپورت و تذکره از چالش‌های جدی شهروندان افغانستان بود، با ورود طالبان به قدرت، گرفتن پاسپورت به مراتب سخت‌تر شده است.

هزاران متقاضی از جمله زنان و کودکان مجبورند در صف‌های طولانی حتی شب‌ها در مقابل اداره‌های پاسپورت در مرکز و ولایات منتظر نوبت بنشینند.

پذیرش آنلاین پاسپورت در افغانستان در دوره حکومت پیشین آغاز شده بود که پس از روی کار آمدن طالبان متوقف شده بود.

زمین: قدرت سیاره
خبرها
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید