جنگ اوکراین آلمان را وادار به تقویت پناهگاه‌های زیرزمینی‌اش کرد

۱۴۰۱/۱/۲۰

وزیر داخله آلمان می‌گوید کار تقویت پناهگاه‌های زیرزمینی و ایجاد انبارهای اضطراری در مواقع جنگ را آغاز کرده است.

تقویت پارکینگ‌های زیرزمینی و ایستگاه‌های مترو برای تبدیل شدن به پناهگاه‌های احتمالی، بخشی از این برنامه است.

آلمان اخیرا هزینه‌های دفاعی‌ خود را نیز افزایش داد.

نانسی فایسر، وزیر داخله آلمان روز شنبه به روزنامه ولت آم زونتاگ گفت که در نظر دارند سیستم‌های سرپناه عمومی را ارتقا و هزینه‌های حفاظت مدنی را افزایش دهند.

فایسر گفت: "در حال حاضر ۵۹۹ پناهگاه عمومی در آلمان وجود دارد. بررسی خواهیم کرد که آیا می‌توانیم تعداد بیشتری از این سیستم‌ها را ارتقا دهیم یا خیر. در هر صورت، برچیدن متوقف شده است."

وی گفت که آلمان در حال کار بر روی تقویت پارکینگ‌های زیرزمینی، ایستگاه‌های مترو و زیرزمین‌ها برای تبدیل شدن به پناهگاه‌های احتمالی است و افزود که دولت برای نصب آژیرهای جدید به ایالت‌های فدرال ۸۸ میلیون یورو داده است.

فائسر افزود: "اما تا آنجا که به پوشش سراسری مربوط می‌شود، ما حتی نزدیک هم نیستیم."

وزیر داخله آلمان گفت که با تدارکاتی از جمله تجهیزات پزشکی، لباس‌های محافظ، ماسک یا دارو، ذخایر بحران ایجاد خواهد کرد.

در اوکراین، تلفات زیاد غیرنظامیان در اثر حملات موشکی روسیه در کنار اعتراضات گسترده جهانی، نگرانی‌ها را در اروپا بیشتر کرده است.

پس از پایان جنگ سرد اولین بار است که آلمان به فکر بازسازی و تقویت زیرساخت‌های پناهگاه خود افتاده است.

در همان حال، فرسایش نیروهای مسلح آلمان و جنگ روسیه در اوکراین منجر به تغییر سیاست بزرگی در آلمان شد و اولاف شولتز، صدراعظم این کشور با تزریق ۱۰۹ میلیارد دالر به ارتش، هزینه‌های دفاعی آلمان را افزایش داد.

رئیس ستاد ارتش آلمان اخیرا اعلام کرد که به‌دنبال خرید سیستم‌های دفاع موشکی از امریکا و اسراییل است.