کارشناسان: ممنوعیت کشت کوکنار ممکن است به قیام‌های مسلحانه علیه طالبان بینجامد

۱۴۰۱/۱/۲۶

شماری از کارشناسان آمریکایی می‌گویند ممنوعیت کشت کوکنار از سوی طالبان بدون جایگزین، بحران اقتصادی و فقر در افغانستان را تشدید می‌کند و می‌تواند به قیام‌های مسلحانه علیه طالبان منجر شود. ویلیام برد کارشناس در امور افغانستان گفت «این یک سیاست دیوانه‌وار در بدترین زمان ممکن است.»

برد، کارشناس افغانستان در انستیتوت ایالات متحده برای صلح، هشدار داد که تطبیق فرمان اخیر رهبر طالبان «صدها هزار خانواده روستایی افغانستان را از کار خواهد انداخت.»

بخش انگلیسی صدای آمریکا نوشته است با توجه به فروپاشی اقتصاد افغانستان و کاهش کمک‌های جهانی بسیاری از مردم افغانستان در خطر گرسنگی قرار دارند و کارشناسان بیم دارند که اقدام طالبان بیش از فایده، ضرر داشته باشد.

جفری کلمنس، دانشیار اقتصاد در دانشگاه کالیفرنیا می‌گوید کشت کوکنار در مقیاس کوچک منبع مهم و ثبات درآمد برای بسیاری از دهقانان افغانستان است و ممنوعیت کشت آن معیشت آن‌ها را بیش از پیش به مخاطره می‌اندازد. بر اساس آمار، در سال ۲۰۱۹، حدود ۲۰۰ هزار شغل مرتبط با کشت کوکنار در افغانستان وجود داشت.

در فرمان رهبر طالبان برای ممنوعیت کشت کوکنار، هیچ کشت جایگزین و درآمد جایگزین برای کشاورزان افغانستان پیشنهاد نشده، اما تاکید شده که اگر کسی کشت کوکنار را ادامه دهد، ضمن اینکه محصولاتش از بین می‌رود، طبق شریعت هم با او برخورد می‌شود.

ایالات متحده آمریکا از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱، نزدیک به ۹ میلیارد دالر برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان هزینه کرد. اما طالبان با درآمدهای حاصل از مواد مخدر توانستند خود را تامین کنند. طبق گزارش‌ها، طالبان فقط در سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ حدود ۴۰۰ میلیون دالر از تجارت مواد مخدر به دست آوردند.

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید