مسئول یک رادیوی محلی در ننگرهار توسط استخبارات طالبان بازداشت شد

۱۴۰۱/۱/۲۹

نیروهای استخبارات طالبان در ننگرهار، الهام حقیقت مسئول رادیوی محلی صدای حقیقت را بازداشت کردند. کارمندان این رادیو می‌گویند او روز گذشته پس از پوشش تجمع اعتراضی علیه پاکستان بازداشت شده است. نهادهای حامی رسانه‌ها از افزایش بازداشت خبرنگاران در ماه‌های اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند.

کارمندان این رادیو با مراجعه به ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در ننگرهار خواهان آزادی آقای الهام حقیقت شدند.

به گفته عزیزالله، کارمند رادیو صدای حقیقت، طالبان گفته‌اند که دلیل بازداشت مسئول رادیو، نه به دلیل پوشش اعتراضی علیه پاکستان، بلکه به ظن دیگری دستگیر شده است. جزئیات بیشتری ارائه نشده.

مقامات طالبان به کارمندان رادیو حقیقت وعده داده‌اند که مسئول رادیو پس از تحقیقات آزاد خواهد شد.

در چند ماه گذشته شمار زیادی از خبرنگاران ولایات مختلف توسط استخبارات طالبان دستگیر شدند که موجب خشم جامعه جهانی شده است.