فقط پشتو و انگلیسی؛ زبان فارسی از لوحه دادگاه عالی طالبان حذف شد

۱۴۰۱/۲/۲

گروه طالبان زبان فارسی را از لوحه دادگاه عالی خود حذف کرده است.

در تابلوی جدید دادگاه عالی که فقط به دو زبان پشتو و انگلیسی نوشته شده همچنین نام ستره محکمه به "قضائیه قوه" تغییر کرده است.

طالبان در ماه‌های گذشته زبان فارسی را از چند لوحه دیگر، از جمله دانشگاه بلخ هم حذف کردند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی این گروه چندی پیش به یک خبرنگار ایرانی گفته بود که هر دو زبان پشتو و فارسی دری برای رژیم طالبان رسمیت دارد. اما در عمل بیشتر سخنرانی‌ها، مکتوب‌ها و کنفرانس‌های خبری مقام‌های این گروه به زبان پشتو است.

از بسیاری از رهبران طالبان از جمله ملا حسن آخند، معاونش ملا برادر و بسیاری از اعضای کابینه این گروه، تاکنون حتی یک جمله به زبان فارسی شنیده نشده است.

خبرها
خبرها
رقص - جاده ابریشم

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید