پرویز قاضی سعید، نویسنده ایرانی درگذشت

۱۴۰۱/۲/۳

پرویز قاضی سعید، نویسنده و فعال سیاسی ایرانی در اثر بیماری درگذشت. او در هنگام مرگ در خانه‌اش در سن‌هوزه کالیفرنیا ۸۳ ساله بود.

رمانهای عاشقانه و داستانهای پولیسی این نویسنده عامه‌پسند ایرانی در افغانستان به ویژه در دوره اول طالبان و در نبود رسانه و سرگرمی،‌ محبوبیت زیادی داشت.

پرویز قاضی سعید، رمان‌نویس و پاوقی‌نویس روزنامه اطلاعات پیش از انقلاب ۱۳۵۷ایران بود.

این نویسنده با بیش از ۵۰ کتاب، از نویسندگان عامه‌پسند ایران محسوب می‌شود که شماری از آثار او تجدید چاپ شده است.