گزارش سیگار: افغانستان برای بیش از ۸۰ درصد برق خود سالانه ۲۲۰ میلیون دالر پرداخت می‌کند

۱۴۰۱/۲/۶

سربازرس ویژه امریکا برای افغانستان می‌گوید هزینه بیش از ۸۰ درصد برق وارداتی این کشور سالانه ۲۲۰ میلیون دالر می‌شود.

به اساس گزارش سیگار، طالبان نه تنها در مدیریت زیرساخت‌های برق کشور با مشکلات فنی و پرسنلی بالقوه مواجه هستند، بلکه برای واردات برق با کمبود شدید درآمد رو برویند.

سطح پایین تولید برق داخلی دلیل عمده وابستگی افغانستان به منابع انرژی کشورهای همسایه است.

در گزارش سیگار آمده است که به دلیل خشکسالی کنونی، سطح پایین بارندگی فصلی و عدم وجود توافقنامه‌های مشترک آب با کشورهای منطقه که از رودخانه‌های مشترک استفاده می‌کنند، تولید برق آبی داخلی در افغانستان بیشتر محدود شده است.

داده‌های کمیسیون بین وزارتی انرژی حکومت پیشین افغانستان در اواخر سال ۲۰۲۰، مجموع ظرفیت افغانستان برای تولید برق داخلی را تقریباً ۶۹۹ مگاوات اعلام کرده بود، در حالی که به گفته وزارت انرژی و آب قبلی، افغانستان به ۲۰۰۰ مگاوات برق نیاز دارد.

ظرفیت تولید برق داخلی شامل ۲۸۰.۵ مگاوات نیروی برق آبی، ۳۵۳.۵ مگاوات نیروگاه حرارتی/نفتی، و ۶۵ مگاوات از انرژی‌های تجدیدپذیر است.

طبق گزارش سیگار طالبان نه تنها در مدیریت زیرساخت‌های برق افغانستان با مشکلات فنی و پرسنلی بالقوه مواجه هستند، به ویژه در شرایطی که پرسنل آموزش دیده کشور را ترک می‌کنند، بلکه اکنون با کمبود شدید درآمد مواجه هستند، امری که توانایی این گروه در تامین برق تولیدی داخلی و خارجی را کاهش می‌دهد.

سیگار با استناد به گزارش‌های مطبوعاتی سه ماهه اول حکومت طالبان می‌گوید این گروه برای واردات برق از کشورهای همسایه پولی پرداخت نکرده و یا کار دریافت پول از مصرف کنندگان برق را از سر نگرفته است.

بر اساس این گزارش تا ۲۳ دسامبر، افغانستان حدود ۱۰۰ میلیون دالر بابت مصرف برق به همسایگان خود بدهکار بود.

با این حال، شرکت ملی برق افغانستان، برشنا توانست برای سال ۲۰۲۲ برای تامین انرژی قراردادهای را با شبکه برق ملی ازبکستان و شرکت برق تاجیکستان امضا کند.

بر اساس قرارداد ۶۹ میلیون دالری با شرکت برق تاجیکستان که در ۲۷ دسامبر امضا شد، این کشور ۱.۵ میلیارد کیلووات ساعت برق در اختیار افغانستان قرار می‌دهد. و بر اساس قرارداد ۱۰۰ میلیون دالری با ازبکستان، این کشور ۲ میلیارد کیلووات ساعت برق در اختیار افغانستان قرار دهد.

سیگار می‌افزاید که وضعیت در کشورهای صادر کننده برق از جمله افزایش تقاضای داخلی و سطح تولید انرژی، دسترسی افغانستان به برق قابل اعتماد را آسیب‌پذیر کرده است.

برنامه توسعه سازمان ملل می‌گوید، قطع واردات برق از کشورهای همسایه می‌تواند خانه‌های بیش از ده میلیون افغان را در تاریکی فرو ببرد.

دیدگاه
جهان‌نما
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید