وزیر خارجه هند می‌گوید که اوکراین تنها بحران مهم در جهان نیست

۱۴۰۱/۲/۷

سابرامانیام جیشنکر، وزیر خارجه هند در هفتمین نشست گفتگوهای استراتیژیک رای‌سینا در دهلی، از غرب خواست که در کنار اوکراین به «مسایل فوری» دیگر نیز توجه کند.

او در حضور مقامات ارشد اروپایی که در نشست شرکت داشتند، گفت که کشورهای غربی افغانستان را به حال خود رها کردند.

به نقل از سایت خبری پرینت، وزیران خارجه ناروی و لوکزامبورگ روز سه شنبه در این نشست خواهان روشن شدن موضع هند در قبال تهاجم روسیه به اوکراین شدند.

جیشنکر در واکنش گفت که تاثیرات منفی بحران اوکراین، مانند افزایش بهای مواد خوراکی و انرژی را درک می‌کند، اما او به بحران های دیگر مانند افغانستان اشاره کرد که باید کشورهای غربی به آن توجه کنند.

وزیر خارجه هند گفت: «شما در مورد اوکراین صحبت کردید، اما من به یاد دارم که کمتر از یکسال پیش چه اتفاقی در افغانستان افتاد که در آن وضعیت دشوار، جهان مردم افغانستان را به حال خود رها کرد.»

وزیر خارجه هند افزود: «من درک می‌کنم که بحران اوکراین مساله‌ای غالب است... در این مقطع ذهن شما مشغول این مساله شده و موضوعات دیگر در حاشیه قرار گرفته است. با این حال، بقیه جهان نیز نیازمند توجه ما است.»

جیشنکر به رغم فشار همتایان اروپایی خود از انتقاد از حمله نظامی روسیه خودداری ورزید و افزود که «جنگ روسیه و اوکراین هیچ برنده واقعی ندارد.»