جبهه مقاومت: طالبان صفحات جعلی با نام "حامیان جبهه" ساخته‌اند تا اذهان عامه را فریب دهند

۱۴۰۱/۲/۱۰

جبهه مقاومت ملی افغانستان می‌گوید که "برخی از طالبان حساب‌های‌شان در رسانه‌های اجتماعی را برای فریب اذهان عامه به نام حمایت از جبهه تغییر نام داده و به تبلیغات منفی می‌پردازند."

این جبهه با انتشار اعلامیه‌ای "از تاکتیک‌های غیرانسانی و هراس‌افگنانه طالبان" ابراز بیزاری کرده است.

در اعلامیه‌ای که از سوی صبغت احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت در توییتر منتشر شده آمده است طالبان برای صدمه رساندن به جان و مال مردم و تأسیسات عام‌المنفعه از تاکتیک‌های غیرانسانی و هراس‌افگنانه‌ای استفاده می‌کنند.