دانشجویان افغان دانشگاه‌های هند به عدم دریافت ویزه اعتراض کردند

۱۴۰۱/۲/۱۶

ده‌ها دانشجوی افغان دانشگاه‌های هندی در برابر سفارت هند در کابل دست به اعتراض زدند و از حکومت هند خواستند که برای آنها ویزه الکترونیک صادر کند تا به تحصیل خود در این کشور ادامه دهند.

گفته می‌شود که ۲۵۰۰ دانشجوی افغان به علت عدم دریافت ویزه از تحصیل در هند باز مانده اند.

به گزارش ایندیا تودی، پس از سقوط کابل سفارت هند در کابل بسته شد و این دانشجویان برای دریافت ویزه الکترونیک درخواست دادند اما پس از چند ماه، هنوز پاسخی دریافت نکرده اند. آنها با این اعتراض از حکومت هند خواستند که صدور ویزه را برای آنان تسریع کند.

یکی از این معترضان که دانشجوی دوره دکترا در دانشگاه جامعه ملی هند است، به این شبکه خبری گفت که حکومت هند هشت ماه پیش ویزه ۲۵۰۰ دانشجو را که در افغانستان گیر مانده بودند، باطل اعلام کرد.

او گفت: « من ۷ ماه پیش وقتی طرح صدور ویزه الکترونیک اعلام شد، برای آن درخواست دادم اما تا هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ام. درس‌های ما به طور حضوری در هند شروع شده ولی به سر صنف‌های خود حاضر شده نمی‌توانیم.»

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید