عکاس هندی رویترز که سال قبل در افغانستان کشته شد، برنده جایز پولیتزر شد

۱۴۰۱/۲/۲۰

خبرگزاری رویترز اعلام کرده است که سه عکاس این خبرگزاری برنده جایزه پولیتزر شده‌اند.

یکی از این برنده‌ها دانش صدیقی، عکاس سابق رویترز است که سال گذشته در قندهار کشته شد.

جایزه پولیتزر به این عکاس سابق رویتز به خاطر پوشش تلفات همه‌گیری کرونا درهند داده شده است.

دانش صدیقی عکاس خبرگزاری رویتزر، درجنوری سال گذشته هنگامی کشته شد که نبرد شدید میان نیروهای حکومت پیشین و گروه طالبان را در ولسوالی اسپین‌بولدک قندهار پوشش می‌داد.

او در سال ۲۰۱۸ نیز برنده جایزه پولیترز شده بود.

آقای صدیقی در سال ۲۰۱۸ بخشی از تیم عکاسی رویترز بود که برای تصویر‌برداری ویژه و مستند سازی بحران پناهندگان روهینگیا برنده جایزه پولیتزر شد.

نیویارک تایمز نیز سه جایزه پولیتزر را را به‌دست آورده است.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید