ولیعهد کویت استعفای کابینه را پذیرفت

۱۴۰۱/۲/۲۰

شیخ مشعل الاحمد الصباح، ولیعهد کویت سرانجام استعفای حکومت را پذیرفت. این استفعا یک ماه پیش ارايه شده بود.

ولیعهد کویت روز سه شنبه در فرمان از حکومت خواست در نقش سرپرست به کار خود ادامه دهد.

تاکنون هیچ جدول زمانی برای تشکیل حکومت جدید اعلام نشده است.

شیخ الصباح الخالد نخست وزیر عضو خانواده‌ حاکم و کابینه‌اش از سال ۲۰۱۹ به این سو از طرف اعضای پارلمان به فساد متهم‌اند.

فشارهای اعضای پارلمان بر کابینه، سبب شد که نخست وزیر و کابینه اش در ۵ ماه اپریل استعفایش را ارایه کند.

کویت نسبت به کشورهای دیگر سلطتنی خلیج فارس قدرت بیشتری به پارلمان داده است که نفوذ بیشتری از جمله تصویب و لغو قوانین و عدم رای اعتماد به مقام های ارشد دولتی.

زمین: قدرت سیاره
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید