فعالیت خانقاه‌ها در غزنی به علت نگرانی امنیتی تا مدت نامعلوم متوقف شد

۱۴۰۱/۲/۲۲

فعالیت خانقاه‌ها در شهر غزنی به دلیل ترس از حملات داعش تامدت نامعلوم به حالت تعلیق درآمده است.

یک منبع به افغانستان اینترنشنال گفت که تقریبا از ده روز به این سو در خانقاه‌ها حلقه ذکر دایر نمی‌شود.

مسئولان خانقاه‌ها در غزنی این تصمیمم را بعد از آن گرفتند که در ماه رمضان یک خانقاه‌ در کابل و دیگر در کندز مورد حملات خونین قرار گرفت.

گروه داعش مسئولیت انفجارها در این خانقاه‌ها را برعهده گرفته است.

این منبع گفت که مسئولان خانقاه‌ها نگران اند که شاید این بار یکی از خانقاه‌های غزنی مورد هدف قرار گیرد.

در سال‌های گذشته چند زیارتگاه در شهر غزنی از سوی افراد ناشناس منفجر شده است اما تا حالا کدام خانقاه هدف حمله قرار نگرفته است.

خبرها
زمین: قدرت سیاره
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید