مسئول سیاسی یوناما با گل آغا شیرزی درباره بازگشت افغان‌ها به کشور گفتگو کردند

۱۴۰۱/۳/۱

اسکات اسمیت، مسئول بخش سیاسی یوناما در ادامه گفتگو با سیاستمداران، با گل آغا شیرزی، وزیر پیشین سرحدات و قبایل دیدار کرد.

یوناما در خبرنامه‌ای می‌گوید دو طرف درباره کمیسیون دعوت و بازگشت افغان‌های خارج از کشور و نیاز به همکاری دوامدار سازمان ملل و جامعه جهانی گفتگو کردند.

در روزهای اخیر یوناما با شماری از نمایندگان زنان و برخی از سیاستمداران افغانستان در کابل دیدار کرده‌اند.

شهاب‌الدین دلاور، رئیس کمیسیون طالبان برای تماس با شخصیت‌های افغان دیروز شنبه در نشست خبری گفت که این کمیسیون به گونه رسمی کارش را آغاز کرده و در آینده نزدیک شمار زیادی از افغان‌ها از کشورهای مختلف به افغانستان بازخواهند گشت.

تازه‌ترین خبرها

نگاه روز
خبرها
وادی رقابت

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید