اداره امور معنوی مسلمانان روسیه: گروهی از مسلمانان روسیه می‌خواهد به افغانستان سفر کند

۱۴۰۱/۳/۴

در تابستان پیش رو قرار است گروهی از مسلمانان روسیه سفری به افغانستان داشته باشد.

ایلدار علیاتدینوف، معاون اداره امور معنوی مسلمانان روسیه می‌گوید این هیئت می‌خواهد از ولایت‌های مختلف افغانستان دیدار کند و در مورد این سفر با جمال ناصر غروال، سفیر طالبان در مسکو صحبت کرده است.

گفته شده که هدف این هیأت توزیع کمک بشردوستانه به مردم افغانستان است.

اداره امور معنوی مسلمانان زیر نظر دولت روسیه کار می‌کند.

این نخستین بار است که این اداره تصمیم گرفته است هیئتی به افغانستان بفرستد.

تازه‌ترین خبرها

جهان‌نما
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید