استخبارات طالبان در هرات اطلاعات شخصی‌ کارمندان ملکی دولت را ثبت می‌کند

۱۴۰۱/۳/۱۱

استخبارات طالبان در هرات فرمی را به معلمان مکاتب این ولایت توزیع کرده تا اطلاعات شخصی خود را با جزئیات در اختیار این گروه بگذارند. یک نسخه از این فرم در اختیار افغانستان اینترنشنال قرار گرفته که محتوای اطلاعاتی را نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند به آن دسترسی داشته باشند.

هرچند طالبان این فرم را با نام "خلص سوانح" در میان کارمندان ملکی شهر هرات نشر کرده، اما سوالاتی در مورد هویت اقارب این کارمندان نیز از آن‌ها پرسیده شده است.

در این فرم در کنار سوالات معمول مثل نام، نام پدر، سکونت اصلی، شماره تلفن و... که درج آن در خلص سوانح افراد رایج است، سوالاتی در مورد مشخصات اقارب کارمندان دولت نیز پرسیده شده است.

استخبارات طالبان همچنین از کارمندان دولت در مورد آموزش‌های دینی در مدارس داخل و خارج از کشور، سوابق جهادی، سوابق کاری در ادارات دولتی و موسسات داخلی و خارجی، سوابق جرمی و مدت ایام حبس، مجازات و مکافات افراد نیز پرسیده شده است.

طالبان از کارمندان ملکی دولت خواسته‌اند اطلاعات شخصی اقاراب و اعضای خانواده مثل برادر، کاکا، ماما، پسر کاکا، پسر ماما، خسر، خسربره و پسر عمه خود را نیز در این فرم درج کنند.

در پایان فرم به کارمندان ملکی دولت هشدار داده شده که اگر اطلاعات درج شده در این فرم "حقیقت" نداشته باشند، مسئولیت بعدی به دوش آن‌ها خواهد بود.

جهان‌نما
خبرها
نوای همسایه

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید