عبدالله عبدالله در بازگشت به کابل: آرزو دارم مردم افغانستان بتوانند در فضای خوب زندگی کنند

۱۴۰۱/۳/۲۱

عبدالله عبدالله، رئیس پیشین شورای صلح افغانستان که ماه گذشته برای دیدار خانواده اش به هند رفته بود، صبح روز شنبه ۲۱ جوزا، به کابل بازگشت.

آقای عبدالله در بازگشت به کابل به خبرنگاران گفت که آرزو دارد همه مردم افغانستان بتوانند در آرامی، در سایه عدالت و در فضای خوب زندگی کنند.

تازه‌ترین خبرها

خبرها
نگاه روز
کلکین

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید