دادگاه بریتانیا با انتقال پناهندگان به رواندا موافقت کرد

۱۴۰۱/۳/۲۳

به رغم کاراز گسترده و درخواست حقوقی گروه‌های مدافع پناهجویان، با حکم دادگاه استیناف بریتانیا نخستین گروه پناهجویان در بریتانیا به رواندا انتقال خواهد یافت.

این گروه‌ها از دادگاه استیناف خواستند که با تجدیدنظر در حکم دادگاه عالی، موقتا جلو پرواز طیاره این پناهجویان را بگیرد.

به نقل از رویترز، در این پرواز پناهندگانی از کشورهایی چون افغانستان، ایران، سوریه و عراق به رواندا انتقال خواهند یافت.

حکومت بریتانیا با دفاع از این طرح، امیدوار است که از میزان ورود پناهندگان به بریتانیا از طریق کانال مانش گرفته شود.با این حال، آمار رسمی نشان می‌دهد که از اواسط ماه اپریل، بیش از ۳۵۰۰ پناهنده با قایق از راه مانش خود را به این کشور رسانده اند.

بریتانیا در چارچوب یک توافقنامه با حکومت رواندا برخی از پناهجویانی را که به طور غیرقانونی از طریق کانال مانش به بریتانیا ‌آمدند، به رواندا می‌فرستد. دوسیه‌های آنان بعداً در آن کشور بررسی خواهد شد.

سازمان‌های حقوق بشری این سیاست جدید حکومت بریتانیا را غیرانسانی توصیف کرده و می‌گویند که جان پناهندگان را به خطر خواهد انداخت.

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید