ترکیه ۱۶خبرنگار را به اتهام «همکاری با یک سازمان تروریستی» بازداشت کرده است

۱۴۰۱/۳/۲۶

نیروهای امنیتی ترکیه ۱۶خبرنگار را به اتهام «تبلیغات برای یک سازمان تروریستی» بازداشت کردند.

وکیل این بازداشت شده‌ها گفت که آنها به دلیل کار با رسانه حزب دموکراتیک خلق‌ها، یک سازمان سیاسی کوردهای ترکیه، متهم اند که با یک «سازمان تروریستی» همکاری کرده اند.

به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یکی از روزنامه نگاران سردار التان، رئیس یک انجمن خبرنگاران در ترکیه است.

این خبرنگاران با رسانه حزب دموکراتیک خلق‌ها کار می کردند. حکومت ترکیه حزب دموکراتیک خلق‌ها را به ارتباط با حزب جدایی طلب و مسلح کارگران کوردستان به رهبری عبدالله اوجالان متهم کرده و شمار زیادی از اعضای آن را زندانی کرده است.

کمیته بین المللی حفاظت از خبرنگاران می‌گوید که ترکیه در یک دهه گذشته، بیش از هر کشور دیگر در منطقه خبرنگاران را زندانی کرده است. چنانچه، این کشور در فهرست آزادی رسانه‌ها مقام ۱۴۹ در میان ۱۸۰ کشور جهان را دارد.

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید