مسعود اندرابی: حاکمیت قومی، هر نظامی را در افغانستان سرنگون می‌کند

۱۴۰۱/۳/۲۶

مسعود اندرابی، وزیر داخله حکومت پیشین می‌گوید که تمرکز قدرت و حاکمیت به دست تنها یک قوم، هر نظامی در افغانستان را سرنگون می‌کند.

او قوم‌گرایی و انحصار قدرت را از علت‌های سقوط نظام پیشین می‌داند و می‌گوید که گروه طالبان نیز با روپوش دین، سعی دارد «حاکمیت قومی» خود را حفظ کند.

وزیر داخله حکومت پیشین می‌گوید که چنین رویکردی در ۲۰ سال گذشته نه تنها باعث استحکام نظام نشد، بلکه «نتیجه معکوس» داد.

آقای اندرابی روز پنجشنبه، ۲۶ جوزا در صفحه فیسبوک خود نوشت که «نسخه‌های تکراری» و آزمون‌شده تمرکز قدرت و سلطه‌جویی در گذشته‌ نیز موثر نبوده و حالا هم با چنین «ذهنیت فرسوده» معضلات سیاسی و قومی افغانستان حل نخواهد شد.

آقای اندرابی می‌گوید که طالبان نیز با روپوش دین سعی بر استحکام حاکمیت قومی ـ قبیلوی خود دارد.

وزیر داخله پیشین بر ارایه راه‌حل معضل قدرت در افغانستان پس از طالبان تأکید می‌کند. او می‌گوید که نیاز است «نسل‌های آگاه» عدالت و رفاه مردم افغانستان را معیار حل معضل قدرت قرار دهند و با همدیگرپذیری راه‌حل خود به «افغانستان پس از طالبان» را ارایه کنند.

تازه‌ترین خبرها

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید