جبهه مقاومت ملی: ده‌ها جنگجوی خارجی در صفوف طالبان علیه نیروهای ما در پنجشیر می‌جنگند

۱۴۰۱/۴/۳

فضل احمد معنوی، عضو برجسته جبهه مقاومت ملی به رادیو افغانستان اینترنشنال گفت شهروندان تعدادی از کشورهای منطقه در جنگ پنجشیر حضور دارند و در صفوف طالبان علیه نیروهای مقاومت می‌جنگند. به گفته او، این موضوع سبب شده تا کشورهای منطقه در روابط‌ خود با افغانستان محتاطانه عمل کنند.

پنجشیر در هفته‌های گذشته شاهد درگیری شدید بین طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود بوده است.

طالبان همزمان با جنگ در این ولایت، شمار زیادی از غیرنظامیان را به اتهام همکاری با جبهه مقاومت ملی بازداشت و تیرباران کرده‌اند.

آقای معنوی می‌گوید طالبان به زودی در پنجشیر زمین‌گیر می‌شوند و شکست خواهند خورد، زیرا به گفته او فرار جنگجویان طالبان از پنجشیر در حال فزایش است.

به گفته این عضو جبهه مقاومت ملی، طالبان اجساد نیروهای خود را از طرف شب منتقل می‌کنند تا آمار تلفات این گروه پنهان بماند.

او همچنین گفت بیشتر کسانی که اکنون در صفوف طالبان علیه نیروهای مقاومت می‌جنگند، باشندگان حوزه جنوب به ویژه قندهار، هلمند، زابل و بادغیس هستند.

خبر ورزشی
خبرها
خبر ورزشی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید