شورای حقوق بشر سازمان ملل "نشست اضطراری" درباره زنان افغانستان برگزار می‌کند

۱۴۰۱/۴/۳

شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید که برای رسیدگی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان دهم سرطان یک "نشست اضطرای" برگزار خواهد کرد.

فرانسه و اتحادیه اروپا در نامه‌ای به این شورا گفته‌اند که "وخامت قابل توجه" وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان نیازمند "توجه جدی" شورا است.

در این نامه‌ از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته‌ شده تا در جریان پنجاهمین جلسه خود، نشست اضطراری درباره زنان افغانستان برگزار کند.

در نامه فرانسه و اتحادیه اروپا آمده است: "به دنبال این بحث فوری، از شورا می‌خواهیم مصوبه‌ای را بررسی کند که در اسرع‌ وقت پیش‌نویس آن را توزیع خواهیم کرد."

کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل هفته گذشته از "ستم‌ سازمان‌یافته" طالبان بر زنان و دختران در افغانستان انتقاد کرد و هشدار داد که زنان با وضعیت "بحرانی" روبه‌رو هستند.

میشل باشله گفته که از زمان به قدرت رسیدن طالبان، افغان‌ها "سیاه‌ترین لحظات" را تجربه می‌کنند.

از زمان تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل در سال ۲۰۰۶ تا اکنون، ۷ نشست اضطراری در طول جلسات عادی شورای حقوق بشر برگزار شده است. آخرین مورد مربوط به اوکراین در ماه مارچ بود.

طالبان پس از به‌دست گرفتن قدرت، دست‌آوردهای زنان افغان در دو دهه گذشته را منتفی کرده و دسترسی آنها به آموزش، مشاغل دولتی و آزادی رفت و آمد را محدود کرده است.

خبرها
سفیران - فصل سوم
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید