مجلس نمایندگان امریکا طرح افزایش ایمنی استفاده از اسلحه را تصویب کرد

۱۴۰۱/۴/۴

مجلس نمایندگان امریکا با ۲۳۴ رای موافق و ۱۹۳ رای مخالف طرح دو حزبی افزایش ایمنی استفاده از اسلحه را تصویب کرد.

این طرح که روز گذشته به تصویب سنا رسیده بود، برای تایید نهایی به جو بایدن ارائه شد. این اولین طرح کنترل اسلحه است که در سه دهه اخیر در کنگره تصویب می‌شود.