وزارت کار و امور اجتماعی طالبان صدها کارمند عمدتاً زن را "بدون اطلاع قبلی" تعلیق کرده است

۱۴۰۱/۴/۶

وزارت کار و امور اجتماعی طالبان بیش از ۵۰۰ کارمند کودکستان‌های این وزارت را "بدون اطلاع قبلی" از وظایف‌شان تعلیق کرده است.

بیشتر تعلیق‌شدگان زنان و تنها نان‌آور خانواده‌اند.

بعضی از این کارمندان می‌گویند طالبان برای جلوگیری از اعتراض آن‌ها، به جای برکناری، حکم تعلیق داده‌اند.

در مکتوب تعلیق کارمندان آمده است که با توجه به تنقیص تشکیلاتی، ۵۱۷ بست ریاست کودکستان‌ها در حال انتظار قرار گرفته‌اند.

۳۱۱ بست تنقیص شده،‌ آموزگاران برحال بوده‌اند که در حالت انتظار قرار گرفته‌اند.

تاریخ صدور مکتوب نشان می‌دهد که این مکتوب حدود سه هفته پیش در ۱۶ جوزا از ریاست استخدام‌های وازرت کار امور اجتماعی به ریاست کودکستان‌های این وزارت فرستاده شده است.

یکی از کارمندان تعلیق شده به افغانستان اینترنشنال گفت که آنان بدون اطلاع قبلی از کارشان تعلیق شده‌اند.

به گفته او بیشتر کسانی که از وظایف خود تعلیق شده‌اند زنان و تنها نان‌آور خانواده‌های شان بوده که اکنون با وضعیت دشواری روبه‌رو اند اما کسی به صدای آنها گوش نداده است.

گروه طالبان پیش از این نیز بارها کارمندان حکومت پیشین را از اداره‌های مختلف برکنار یا تعلیق کرده‌است.

اما این گروه به جای منفکی یا برکناری گفته اند که آنان در حال انتظار قرار دارند و اگر نیاز شد دوباره جذب می‌شوند.

این درحالی‌ است که کارمندان تعلیق شده می‌گویند طالبان با استفاده از این روش جلو اعتراض کارمندان برکنار شده را می‌گیرند.

خبرها
خبرها
قدیمی ترین مشاغل خانوادگی

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید