واشنگتن پست: امریکا با طالبان برای استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان کار می‌کند

۱۴۰۱/۴/۷

روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع خود می‌گوید که مقامات ارشد حکومت امریکا با طالبان روی ایجاد میکانیزمی گفتگو می‌کنند تا این گروه برای مهار گرسنگی و بحران بشری در افغانستان از ذخایر ارزی مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا استفاده بتواند.

ظاهراً، گزارش‌های اخیر سازمان‌های بین المللی مانند صندوق نجات کودکان، در مورد تلف شدن کودکان در اثر گرسنگی و وضعیت بد بشری در جنوب شرق افغانستان به دنبال زلزله اخیر، باعث شده است که دستیاران بایدن گفتگو با حکومت طالبان را برای دسترسی آن به بخشی از ذخایر ارزی مسدود شده بانک مرکزی آغاز کنند.

به نقل از واشنگتن پست، مقامات امریکایی در مذاکره با طالبان سازوکاری را مطرح کرده اند که مامورین و متخصصین بانک مرکزی افغانستان با استفاده از این ذخایر ارزی، ثبات و رونق را به اقتصاد افغانستان باز گردانند.

ظاهراً، تمهیداتی در نظر گرفته خواهد شد که طالبان از ذخایر ارزی برای مقاصد دیگر استفاده کرده نتوانند.

دو منبع مطلع به واشنگتن پست گفت که یک گزینه ایجاد یک صندوق مالی مستقل برای مدیریت پول‌های بانک مرکزی افغانستان در امریکا است.

کاخ سفید در ماه فبروری اعلام کرد که نیمی از هفت میلیارد دالر ذخایر بانک مرکزی افغانستان به خانواده‌های قربانیان یازده سپتامبر اختصاص داده خواهد شد. حکومت بایدن می‌گوید که هدف از مسدود کردن ذخایر ارزی جلوگیری از دسترسی طالبان به این منبع پولی بوده است.

حکومت بایدن امیدوار بود که با اعمال فشارهای مالی، طالبان را مجبور کند که تن به خواسته های امریکا در مورد تامین حقوق زنان و تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان بدهد. اما آن طور که واشنگتن پست می‌گوید، طالبان اعتنایی به فشارها و مطالبات امریکا نکرده اند.

جهان‌نما
خبرها
گفت‌وگوی ویژه

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید