جمعیت اسلامی افغانستان: نشست‌های فرمایشی طالبان بحران افغانستان را به درازا می‌کشاند

۱۴۰۱/۴/۸

جمعیت اسلامی افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای به برگزاری "نشست علما" از سوی طالبان واکنش نشان داد.

در اعلامیه‌ای که روز چهارشنبه از آدرس این حزب منتشر شده، آمده است که نشست پیش رو "مجمع خودخوانده" طالبان است و "نشست‌های سمبولیک و فرمایشی بحران افغانستان را به درازا می‌کشاند."

قرار است نشست علمای طالبان روز پنجشنبه، ۹ سرطان در خیمه لویه‌جرگه در کابل برگزار شود.

جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید "استفاده ابزاری از مفهوم جرگه و یا شورا با هدف مشروعیت‌سازیِ کاذب و تحکیم بنیان‌های حاکمیت مبتنی بر منطق غالب و مغلوب و ارباب‌رعیتی، نه‌ تنها گرهی از گره‌های کور بحران افغانستان نخواهد گشود که روش نامطلوبِ تازه‌ای را بر تجربه‌های ناکام تاریخِ کشور خواهد افزود."

در بیانیه حزب جمعیت گفته شده است که "برگزاری نشست‌های سمبولیک، فرمایشی و دور از شیوه‌های غیرِمعیاری با آجندای از قبل‌تعیین‌شده و در غیاب ساز‌و‌کارهای رجوع به ارادهٔ جمعی مردم در زمینه‌ی انتخاب نمایندگان‌شان، بحران و نمایش خودکامگی را بیشتر به‌ درازا می‌کشاند."

گروه طالبان ادعا کرده‌ است که از چهره‌های جهادی و علمی سراسر افغانستان دعوت کرده تا در نشست روز پنجشنبه حضور داشته باشند.

با این حال حزب جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید: "علمای کرامِ کشور مکلفیت دارند نسبت به ابزار قرار گرفتن ارزش‌های بنیادین شریعت و مفاهیم شورا، عدالت و بیعت موضع صریح بگیرند و نگذارند عده‌ای مفهوم‌های اصولی شریعت را تحت نام‌های مختلف غبارآلود و برای اغراض سیاسی مصادره کنند."

جمعیت اسلامی افغانستان از احزاب فراگیر و قدرتمند جهادی است که پیشینه آن به دهه ۵۰ و نبردهای سرد علیه ارتش شوروی در افغانستان برمی‌گردد.

اعضای این حزب در تحولات سیاسی و نظامی افغانستان در پنجاه سال اخیر نقش گسترده داشته‌اند.

حزب جمعیت اسلامی افغانستان خطاب به جامعه جهانی تأکید کرده است که "هیچ اقدامی که در آن مردم به صورت مستقیم و شفاف سهیم نباشند و براساس اراده جمعی آن‌ها صورت نگیرد، مشروع نیست و نباید در جهت به رسمیت شناختن طالبان تصمیمی اتخاذ شود."

پیش از این نهادی موسوم به شورای علمای جبهه مقاومت ملی افغانستان نیز با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به برگزاری نشست بزرگ علما از سوی طالبان گفته بود که این اقدام «فریبنده» به هدف گرفتن «بیعت اجباری» برگزار می‌شود.

نوای همسایه
خبرها
دیدگاه

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید