حامد کرزی: تا زمانی‌که حکومت طالبان از سوی مردم پذیرفته می‌شود نیاز به تقسیم قدرت نیست

۱۴۰۱/۴/۱۴

رئیس‌جمهور پیشین افغانستان در مصاحبه با شبکه العربیه گفته است تا زمانی که مردم آن کشور حکومت طالبان را می‌پذیرند نیاز به حکومت مشارکتی یا تقسیم قدرت نیست.

حامد کرزی همچنین گفته است که فرار اشرف غنی باعث فروپاشی حکومت افغانستان و از بین رفتن ارتش و پولیس این کشور شد.

آقای کرزی گفت یکی از راه‌هایی که می‌تواند زمینه را برای پذیرش حکومت طالبان فراهم کند، اطمینان از برگشت دختران به مکتب است.

رئیس‌جمهور سابق افغانستان افزود: طالبان باید این احساس را به وجود آورند که افغانستان متعلق به همه مردم‌ است و حکومت نماینده همه مردم افغانستان است و در مسیری حرکت کند که خواسته‌های مردم برآورده شود.

آقای کرزی گفت که حکومت طالبان باید سیاست‌هایی در جهت خودکفایی و پیشرفت اقتصادی افغانستان در پیش‌گیرد تا حس وحدت میان مردم به وجود آید.

او تاکید کرده که باید درِ مکتب به روی دختران هرچه زودتر باز شود و افغانستان جایی نباشد که مردم از آن فرار کنند.

به گفته آقای کرزی زنان در همه جوامع اسلامی آموزش می‌بیند و این حق اسلامی زنان است و افغانستان نمی‌تواند استثنا باشد.

حامد کرزی گفته است که نشست عالمان طالبان در کابل یک نشست درونی این گروه بوده که شماری از چهره‌های دیگر نیز در آن حضور داشته‌اند.

آقای کرزی گفته است که هیچ حکومتی بدون حضور زنان نمی‌تواند سبب پیشرفت کشور شود.

نزدیک به یازده ماه می‌شود مکتب‌ها ه روی دختران بالاتر از صنف ششم بسته اند و باوجود انتقادها و خواست مردم و جامعه جهانی، طالبان از تصمیم خود عقب نشینی نکرده اند.

خبرها
خبرها
گفت‌وگوی ویژه

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید