معاون وزارت خارجه امریکا: طالبان را برای حرکت در مسیر سازنده ترغیب می‌کنیم

۱۴۰۱/۴/۱۵

دونالد لو، معاون وزارت خارجه ایالات متحده به صدای امریکا گفت که امریکا و کشورهای قدرتمند منطقه در حال حاضر قصد ندارند طالبان را به رسمیت بشناسند.

او از این کشورها خواست که در همکاری با امریکا، «طالبان را به حرکت در مسیر سازنده ترغیب» کنند.

آقای لو به نگرانی مشترک کشورهای آسیای میانه از تهدیدهای تروریستی از ناحیه افغانستان اشاره کرد و به طور مشخص گفت که امریکا و کشورهای آسیای میانه می‌توانند با «طالبان در مورد چگونگی کار مشترک علیه تهدید مشترک داعش صحبت کنند.»

معاون وزارت خارجه اعمال نفوذ امریکا و کشورهای منطقه در افغانستان را نه تنها «به خاطر بهبود وضعیت مردم افغانستان بلکه برای ثبات منطقه» لازم دانست.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان از سوی هیچ کشوری از جمله پاکستان، حامی قدرتمند این گروه، به رسمیت شناخته نشده است. اما آنها امیدوارند که افزایش سطح تعامل کشورهای جهان، از جمله دولت‌های مهمی چون چین و روسیه با این گروه، زمینه به رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان فراهم شود.

دونالد لو به این نظر است که کشورهای منطقه به رغم «شروع روند بسیار آهستۀ عادی‌سازی روابط» با طالبان فعلاً به رسمیت شناختن حکومت این گروه را در دستور کار ندارند.

به نقل از صدای امریکا، لو گفت که کشورهای جهان، به شمول روسیه، چین و ایران، «در این زمینه توافق نظر دارند که بسیار زود است در مورد به رسمیت شناختن [طالبان] فکر شود.»