کمال ناصر اصولی و رئیس پیشین شورای ولایتی خوست به دعوت طالبان به کابل برگشتند

۱۴۰۱/۴/۱۷

طالبان می‌گوید در ادامه بازگشت سیاستمداران به افغانستان، کمال ناصر اصولی، نماینده پیشین ولایت خوست در مجلس نمایندگان و کفیل ریحان، رئیس پیشین شورای ولایتی خوست به دعوت این گروه به کابل برگشتند.

پیش از این نیز شماری از مقام‌های حکومت پیشین به دعوت طالبان به افغانستان بازگشتند.

سرانجام، قانون
قدیمی ترین مشاغل خانوادگی
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید