زنان ایرانی با راه‌اندازی کارزار "حجاب بی حجاب" به پوشش اجباری جمهوری اسلامی نه گفتند

۱۴۰۱/۴/۲۱

همزمان با آغاز "هفته‌حجاب و عفاف" شماری از فعالان و زنان در ایران با شعار "حجاب بی حجاب" کارزار نه به حجاب اجباری راه‌اندازی کرده‌اند.

شماری زنان روز سه‌شنبه با آغاز این کارزار تصویرهای بدون روسری خود را در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده و مخالفت خود را با حجاب اجباری ابراز کردند.

شماری از مردان ایرانی هم در حمایت از این کارزار با دختران و زنان در سطح شهرها همراه شده‌اند. مردان با همرسانی عکس‌های بدون روسری زنان، آن‌ها را در این کمپین همراهی می‌کنند.

برخی از معترضان شعار می دهند: "نه به حجاب اجباری، نه به جمهوری اسلامی."

جمهوری اسلامی ایران ۲۱ سرطان را روز ؛حجاب و عفاف" نامیده است.

بسیاری از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری ایران در رسانه‌های اجتماعی از شهروندان این کشور خواسته بودند که در مخالفت با این اقدام جمهوری اسلامی، حرکت اعتراضی نه به حجاب اجباری راه‌اندازی کنند.

در همین حال، جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد که از این تاریخ به مدت یک هفته با راه‌اندازی تبلیغات، طرح"حجاب و عفاف را بیشتر کند.

نهادهای زیادی در زمینه پیش برد طرح مربوط به حجاب و عفاف در ایران کارمی‌کنند و با کسانی که حجاب مورد نظر جمهوری اسلامی را رعات نمی‌کنند برخوردهای خشونت آمیز صورت می‌گیرد.

پس از به قدرت رسیدن طالبان، در افغانستان نیز محدودیت‌های شدیدی بر زنان اعمال می‌شود.

هرچند زنان افغانستان بارها در مخالفت با پوشش اجباری طالبان اعتراض کردند و به جاده‌ها برآمدند اما طالبان نه تنها که انعطافی نشان نداده، بلکه قیودات را شدت بخشیدنده‌اند.

به دستور طالبان زنان در بیرون از خانه باید صورت شان را بپوشانند.