تاجیکستان: افغانستان هنوز بدهی برق خود را پرداخت نکرده است

۱۴۰۱/۴/۲۲

رئیس شرکت ملی برق تاجیکستان می‌گوید افغانستان هنوز بدهی برق خود به این کشور را پرداخت نکرده است. محمدعمر آسوزاده میزان بدهی افغانستان را اعلام نکرد، اما به گزارش خبرگزاری آسیا پلوس، مقامات تاجیکستان در آغاز سال جاری میلادی گفته بودند که افغانستان ۳۳ میلیون دالر بدهکار است.

مجموع ارزش صادرات برق تاجیکستان به افغانستان در سال گذشته میلادی بیش از ۵۶ میلیون دالر بوده است.

رئیس شرکت ملی برق تاجیکستان روز گذشته در یک نشست خبری گفت در حال حاضر روزانه ۹ میلیون کیلووات برق در ساعت از تاجیکستان به افغانستان صادر می‌شود.

۷۷ درصد برق افغانستان از ازبیکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ایران وارد می‌شود. پس از تسلط طالبان بر افغانستان بدهی برق برشنا به این کشورها هم رو به افزایش بوده است. به رغم آن، کشورها وعده داده‌اند برق افغانستان را قطع نکنند.

مقامات طالبان در برشنا ماه دلو سال ۱۴۰۰ اعلام کردند که دو میلیون دالر از مجموع ۳۵ میلیون دالر بدهکاری‌ این شرکت به تاجیکستان پرداخت شده است.

شرکت ملی برق تاجیکستان گفته است برشنا وعده داده که بدهی خود را به طور تدریجی بپردازد.

بر اساس توافقنامه‌ای که میان تاجیکستان و افغانستان به امضاء رسیده، دوشنبه تا سال ۲۰۲۸ متعهد شده که به افغانستان برق صادر کند.

بر اساس این توافقنامه، افغانستان باید برای هر کیلووات برق در ساعت ۴.۶۷ سنت پرداخت کند.