یک پارک بازی کودکان در پایتخت پاکستان، کمپ پناهندگان افغان شد

۱۴۰۱/۴/۲۸

پناهندگان افغان یک پارک بازی اطفال در اسلام آباد را به کمپ موقت تبدیل کردند.

به گزارش روزنامه پاکستانی دان، بیش از ۷۰۰ پناهنده در آنجا خیمه‌ زده اند. یک مقام محلی می گوید که آنان را از آنجا بیرون خواهد کرد.

این افغان‌ها پس از به قدرت رسیدن طالبان به پاکستان آواره شده اند.

این پناهجویان قبلاً در برابر کلوپ ملی مطبوعات پاکستان و سپس در نزدیک پارلمان این کشور در اسلام آباد خیمه زده بودند، اما پولیس آنان را از آنجا بیرون کرد.

این پارک به تازگی از سوی اداره توسعه پایتخت پاکستان نوسازی شده بود. یکی از مسئولان این اداره می‌گوید که او از پولیس و مقامات مسئول خواهد خواست که پناهندگان افغان را از این پارک بیرون کنند.

این پناهجویان امیدوارند که کمشنری عالی سازمان ملل به مهاجرت شان به کشورهای مهاجرپذیر کمک کند.