وزارت مالیه طالبان: برای کاهش فشار کار از کارمندان زن خواستیم مردان‌شان را معرفی کنند

۱۴۰۱/۴/۲۸

وزارت مالیه طالبان در اعلامیه گفته است که برای کاهش فشار کار، از کارمندان زن خواسته است که یک مرد از اعضای خانواده خود را "جانشین" معرفی کنند.

این وزارت گزارش‌ها درباره اخراج همه کارمندان زن و استخدام مردان بجای آن‌ها را شایعه خوانده و افزوده که معرفی جانشین هم اختیاری است.

به تازگی روزنامه گاردین گزارش داد که طالبان از کارمندان زن در وزارت مالیه خواسته که به جای خود مردان خانواده شان را برای کار بفرستند.

وزارت مالیه طالبان با آنکه این گزارش را رد می‌کند، اما از کارمندان زن این وزارت می‌خواهد که مردان خانواده شان را بجای خود معرفی کنند.

با به‌قدرت رسیدن طالبان، شرایط برای زنان و دختران افغانستان بسیار دشوار شده و زنان ودختران از ابتدایی‌ترین و اساسی‌ترین حقوق شان محروم شده‌اند.