فیسبوک صفحات رسمی تلویزیون ملی افغانستان را که تحت کنترل طالبان بود، بست

۱۴۰۱/۴/۲۹

فیسبوک همه صفحات رسمی تلویزیون ملی افغانستان را که زیر کنترل طالبان فعالیت می‌کرد، بست.

طالبان پس از تسلط بر افغانستان کنترل رادیو و تلویزیون ملی افغانستان را به‌ دست گرفتند.

این تلویزیون دولتی در جریان بیش از ده ماه گذشته فعالیت‌های طالبان را گزارش می‌داد.

فیسبوک تاکنون در مورد مسدود کردن صفحات تلویزیون ملی افغانستان توضیحی نداده است.

طالبان با گرفتن کنترل رادیو و تلویزیون ملی، لوگوی آن را که با رنگ‌های پرچم ملی افغانستان طراحی شده بود، تغییر داد.

در حال حاضر صفحات دری، پشتو و انگلیسی تلویزیون ملی که نشان آبی فیسبوک را داشت، حذف شده است.

پساز تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، فیسبوک صفحات رسمی شماری از ادارات دولت پیشین را مسدود کرد. صفحات رسمی فیسبوک وزارتخانه‌های دفاع، داخله، مالیه، معارف، انرژی و آب، فواید عامه و مرکز رسانه‌های حکومت قبلا از دسترسی کاربران خارج شد.

تازه‌ترین خبرها

روسیه گردی با چهار چرخ
خبرها
بحث روز

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید