فارن پالیسی: طالبان مخالف حسابرسی و نظارت مستقل بر ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان اند

۱۴۰۱/۴/۳۰

فارن پالیسی در گزارشی از مذاکرات امریکا و طالبان برسر دسترسی به ذخایر مسدود شده بانک مرکزی افغانستان در امریکا می‌گوید که این گروه خواهان دسترسی کامل و بدون نظارت خارجی به این ذخایر است. اما، این نگرانی وجود دارد که طالبان این پول‌ها را حیف و میل کرده و در میان خود تقسیم کنند.

لین اودانل، خبرنگار این مجله در گزارشش می‌نویسد که ظاهراً اصرار طالبان بر این خواسته مذاکرات را دچار وقفه کرده است که در ماه‌های اخیر میان مقامات امریکایی و طالبان در قطر برگزار شده است.

یک نگرانی از این است که طالبان ذخایر ارزی بانک مرکزی را به جای احیای اقتصاد راکد افغانستان، حیف و میل کنند.

چنانچه، یک منبع به فارن پالیسی گفت که طالبان اخیراً ۳۵ میلیون دالر را از بانک مرکزی افغانستان بیرون کرده و به قندهار انتقال دادند تا آن را میان برخی از افراد وفادار به خود تقسیم کنند. طالبان با توزیع پول به دنبال کاهش نارضایتی و تنش‌های داخلی خود اند.

اودانل در این گزارش به نقل از یک منبع دیگر آورده است که مقامات طالبان پول‌هایی را که به دست می‌آورند، به ترکیه و کشورهای خلیج فارس انتقال می‌دهند. به گفته او، طالبان فقط به فکر دسترسی به ذخایر ارزی اند و برنامه اقتصادی برای آن ندارند.

حکومت امریکا مایل است نیمی از پول‌های بانک مرکزی تحت نظارت یک گروه متخصص و مستقل بانکی در اختیار افغانستان قرار گیرد تا از آن برای تقویت نظام بانکی و رونق تجارت در این کشور استفاده شود. اما، طالبان حسابرسی و نظارت مستقل بر نحوه از استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی را رد کرده اند.

خبر ورزشی
دیدگاه
سرانجام، قانون

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید