سازمان ملل: خانواده‌های تحت سرپرستی زنان به شدت به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند

۱۴۰۱/۴/۳۰

اوچا، دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در گزارشی گفته که به دلیل فقدان فرصت‌های شغلی و محدودیت‌های جنسیتی در افغانستان، خانواده‌های تحت سرپرستی زنان به شدت به کمک‌های بشردوستانه متکی هستند.

با روی کار آمدن طالبان هزاران زن شغل خود را از دست دادند و بیکار شدند.

سازمان ملل می‌گوید زندگی در روستاهای دورافتاده افغانستان مشکلات خانواده‌ها را تشدید کرده است.

به گفته اوچا، زنان بسیاری در افغانستان به بازارها، شفاخانه‌ها و دیگر زیرساخت‌های اجتماعی دسترسی ندارند.

این نهاد وضعیت زنی به نام زلیخا (نام مستعار) در یک روستای دورافتاده را روایت کرده که برای تامین معیشت اعضای خانواده خود مشکلات زیادی داشته و حتی نمی‌توانست به‌اندازه کافی غذای خانواده‌ و خودش را تهیه کند.

اوچا در این گزارش از اهمیت توزیع کمک‌های بشردوستانه به مردم به خصوص زنان گفته که توانسته زندگی بسیاری چون زلیخا را در وضعیت بهتری قرار دهد.

دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل در افغانستان می‌گوید از آگست سال ۲۰۲۱، کمک‌های بشردوستانه و پول نقد به بیش از ۱.۱ میلیون نفر توزیع شده است.

اوچا با توجه بحران اقتصادی در افغانستان و افزایش بیکاری به خصوص در میان زنان گفته چنین حمایت‌هایی از وقوع بحران انسانی بدتر جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود میلیون‌ها خانواده‌ حداقل گرسنه نباشند.