سازمان صحی جهان شیوع آبله میمون را «وضعیت اضطراری جهانی» اعلام کرد

۱۴۰۱/۵/۱

دبیرکل سازمان صحی جهان، شیوع آبله میمون را یک وضعیت اضطراری بهداشتی جهانی اعلام کرد.

به گفته تدروس آدانوم، بیش از ۱۶هزار نفر در ۷۵ کشور به این بیماری مبتلا شده و دستکم پنج نفر در اثر این بیماری جان باخته‌اند.

او گفت که خطر این بیماری در مقیاس جهانی متوسط ولی در اروپا بالاست.

دبیرکل سازمان صحی جهان روز شنبه اول اسد گفت اگرچه آبله میمون را یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی جهانی اعلام می‌کند، اما در حال حاضر شیوع آن بین مردان همجنس‌گرا و به ویژه آنهایی است که شرکای جنسی متعدد دارند.

آدانوم علی‌رغم عدم اجماع کارشناسانی که در کمیته اضطراری این سازمان کار می‌کنند، تصمیم به صدور این بیانیه گرفت. این اولین‌بار بود که مدیرکل سازمان صحی جهان چنین اقدامی را انجام می‌دهد.

رئیس بخش اورژانس سازمان صحی جهان گفت واکسینه شدن در برابر آبله میمون، مصونیت فوری ایجاد نمی‌کند.

آدانوم روز شنبه تاکید کرد با شیوعی از آبله میمون مواجه‌ایم که به سرعت در سراسر جهان از طریق روش‌های جدید انتقالی که درک کمی از آن وجود دارد، در حال گسترش است.

وضعیت اضطراری جهانی بالاترین سطح هشدار سازمان صحی جهان است، اما این نامگذاری لزوا به معنای قابل انتقال یا کشنده بودن یک بیماری نیست.

یک مقام سازمان صحی جهان گفت که مدیرکل این سازمان تصمیم گرفت آبله میمون را در این دسته قرار دهد تا اطمینان حاصل شود که جامعه جهانی شیوع فعلی را جدی می‌گیرد.

نگاه روز
خبرها
وادی رقابت

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید