پاپ فرانسس در اولین سخنرانی عمومی خود در کانادا، از بومیان آن کشور طلب بخشش کرد

۱۴۰۱/۵/۴

رهبر کاتولیک‌های جهان در سفر به کانادا از بازماندگان مکاتب شبانه‌روزی وابسته به کلیسا طلب بخشش کرد.

پاپ فرانسیس گفت که عذرخواهی او اولین گام است و باید "تحقیق جدی" انجام شود.

این مکاتب مورد حمایت دولت، بخشی از سیاست‌ها را با هدف‌ نابودی فرهنگ‌ و زبان‌ بومیان اجرا می‌کردند.

پاپ در اولین سخنرانی عمومی خود در محوطه یک مکتب شبانه‌روزی سابق در مسکوچیز در نزدیکی ادمونتون گفت: "عمیقا متاسفم."

رهبر کاتولیک‌های جهان به کانادا رفته است تا از نقش کلیسا در مکاتب شبانه‌روزی که هدف آنها جذب کودکان بومی و نابود سازی فرهنگ و زبان بومی بود، عذرخواهی کند.

پاپ فرانسیس از اقدامات بسیاری از اعضای کلیسای کاتولیک روم که اکثر مکاتب شبانه‌روزی در کانادا را اداره می کردند، ابراز "تأسف، خشم و شرمندگی" کرد.

پاپ ۸۵ ساله سیستم مکاتب شبانه‌روزی را "خطای فاجعه بار" خواند و خواستار بخشش "به خاطر شر بسیاری از مسیحیان" علیه مردم بومی شد.

عذرخواهی پاپ با تشویق بازماندگان حاضران در جلسه رو به‌رو شد که برخی از آنها برای شنیدن سخنان پاپ از راه‌های دور آمده بودند.