دادگاه کیفری بین‌المللی تحقیق درباره جنایات جنگی در افغانستان را از سر نگرفته است

۱۴۰۱/۵/۷

شبکه تحلیگران افغانستان می‌گوید قضات دادگاه کیفری بین‌المللی هنوز در مورد از سرگیری تحقیقات جنایات جنگی در افغانستان تصمیم نگرفته‌اند.

به گفته این شبکه این بدان معناست که این دادگاه ۱۶ سال بعد از آغاز بررسی‌هایش در مورد افغانستان هنوز از مرحله بررسی مقدماتی فراتر نرفته است.

این در حالی است که دادستان دیوان کیفری بین‌المللی ۱۰ ماه پیش از این دادگاه خواسته بود کار خود در مورد افغانستان را سرعت ببخشد.

به نظر می‌رسد که قضات در حال بررسی این موضوع هستند که چه کسی اکنون نماینده افغانستان است تا تصمیم بگیرند که آیا درخواست تعویق تحقیقات از سوی دولت قبلی هنوز پابرجاست یا خیر.

دیوان کیفری بین‌المللی در میزان ۱۴۰۰ از سازمان ملل خواسته بود که نمایندگی رسمی افغانستان را معرفی کند. قضات این دادگاه پارسال گفته‌ بودند تا زمانی که نمایندگی رسمی افغانستان مشخص نشود، آن‌ها نمی‌توانند در مورد از سرگیری تحقیقات جنایات جنگی در این کشور تصمیمی بگیرند.