نخست‌وزیر عراق از جریان‌های سیاسی خواست برای جلوگیری از خونریزی، با همدیگر گفتگو کنند

۱۴۰۱/۵/۹

مصطفی الکاظمی،‌ نخست‌وزیر عراق در واکنش به تظاهرات شهروندان این کشور در اعتراض به احتمال تشکیل دولت از سوی گروه‌های شیعه مورد حمایت ایران، خواستار گفت‌وگوی جریان‌های سیاسی و جلوگیری از خونریزی شد.

الکاظمی خطاب به جریان‌های سیاسی گفت با هم همکاری کنید "تا به پرتگاه نرویم."

معترضان عراقی در هفته گذشته وارد پارلمان این کشور شدند. آن‌ها روز چهارشنبه با وجود شلیک گاز اشک‌آور پلیس به منطقه سبز حمله کردند.

این تظاهرات که توسط حامیان مقتدا صدر، روحانی شیعه و سیاست‌مدار عراقی به راه افتاده، جدیدترین چالش برای عراق، کشور نفت‌خیز است. عراق با وجود افزایش قیمت جهانی نفت خام، همچنان در یک بحران سیاسی و اجتماعی- اقتصادی گرفتار شده است.