مرگ الظواهری در کابل؛ کهنه سرباز امریکایی می‌گوید پناهگاه رهبر القاعده خانه قدیمی اوست

۱۴۰۱/۵/۱۳

دن اسماک، سرباز امریکایی در جنگ عراق که سال‌ها به عنوان یک غیرنظامی در افغانستان کار می‌کرد، پس از انعکاس خبر کشته شدن الظواهری در کابل متوجه شد که پناهگاه رهبر القاعده خانه‌ای بود که او در سال‌های ماموریتش در افغانستان در آن‌جا زندگی می‌کرد.

آقای اسماک در مصاحبه به گاردین گفت: «گزارش‌ها می‌گفتند که سیا اطلاعاتی در اختیار دارد که ظواهری دوست دارد روی بالکن بایستد و من فکر کردم «البته که می‌خواهد، بالکن زیبایی بود.»

او از شروع روز و تماشای پایتخت افغانستان لذت می‌برد، همان طور که فرد شماره یک القاعده از بالکن ویلایی که هر دو آن را خانه می‌نامیدند، شهر را تماشا می‌کرد.

امدادگر امریکایی با حدود نیمی از همکارانش در خانه الظواهری زندگی می‌کرد.

در زمان حکومت پیشین افغانستان خارجی‌ها بدون خانواده کار می‌کردند و مرتبا در خانه‌های مشترک اسکان می‌یافتند.

گفته می‌شود دلیل حضور پیمانکاران دولت ایالات متحده در این منطقه از پایتخت احتمالاً همان دلیلی است که به عنوان مکانی مناسب برای میزبانی از رهبر القاعده تلقی می‌شد. یک محله آرام و بسته در نزدیکی مقر قدرت.

به عقیده این کهنه سرباز امریکایی، مأموریت غرب چنان شگفت‌انگیز شکست خورد که افرادی که در کابل مسئولیت را به دست گرفتند، می‌توانستند یک هوتل برای رهبر القاعده در خانه‌ای که توسط امریکا با قراردادهای دالری برای یک دهه اداره می‌شد، فراهم کنند.

او افزود: «این مرا بسیار ناراحت کرد. خبر مرا متوجه عمق مساله کرد که پس از این همه تلاش، سنگ به طور کامل از تپه به پایین افتاده است.»

گاردین در ادامه این مصاحبه نوشته است که پس از صرف میلیاردها دالر و سال‌ها وعده برای بهبود زندگی افغان‌ها و امن کردن ایالات متحده، دختران افغان از تحصیل محروم می‌شوند، اقتصاد در حال فروپاشی است و رهبر القاعده عملیات خود را از قلب پایتخت اداره می‌کند.

خبرها
خبرها
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید