اتحادیه اروپا: افغانستان نباید جای امن برای تروریست‌ها و تهدیدی برای امنیت جهان باقی بماند

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

اتحادیه اروپا می‌گوید که افغانستان نباید مکان امنی برای تروریست‌ها و تهدیدی برای امنیت بین‌المللی باقی بماند.

این اتحادیه در بیانیه‌ای گفت که برای ثبات و صلح پایدار در افغانستان و منطقه به مردم افغانستان متعهد است.

اما گفته که این امر نیازمند یک روند سیاسی همه شمول است.

در بیانیه اتحادیه اورپا آمده است که طالبان یک سال پیش تعهدهای خود با مردم افغانستان و جهان را مبنی بر حل مسالمت آمیز چند دهه جنگ را شکستند و حکومت این کشور را که بر اساس قانون اساسی تشکیل شده بود سقوط دادند.

اتحادیه اروپا می‌گوید که طالبان در این مدت نتوانسته‌اند یک نظام سیاسی فراگیر ایجاد کنند.

در بیانیه همچنین به خشونت علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی و زنان اشاره شده و گفته که حقوق زنان و دختران به شدت نقض شده است، سازوکارهای حفاظت از زنان و دختران در برابر خشونت و ازدواج‌های اجباری نیز برچیده شده است.

در بخش از بیانیه آمده است:" اکنون نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان به شدت در ناامنی غذایی بسر می‌برند. در نبود یک دولت به‌رسمیت شناخته شده، اتحادیه اروپا به طور خستگی ناپذیری با جامعه جهانی همکاری می کند تا راه حل‌های اصولی، عمل گرایانه و خلاقانه‌ای برای حمایت از مردم افغانستان و کاهش بحران بزرگ بشردوستانه و اقتصادی پیدا کند."

این اتحادیه گفته است که بیش از ۳۰۰ میلیون یورو کمک‌های بشر دوستانه به مردم افغانستان انجام داده است.

همچنین در بیانیه گفته شده که اتحادیه اروپا قصد دارد با هماهنگی نزدیک با شریکان بین‌المللی به حمایت خود از مردم افغانستان ادامه دهد.

" اتحادیه اروپا حداقل حضور را در کابل دوباره برقرار کرده است که تحویل کمک ها را تضمین می‌کند، هماهنگی عملیاتی را تسهیل و سیاست‌ها و مواضع اتحادیه اروپا را نمایندگی می‌کند."

اتحادیه اورپا از طالبان خواسته است که سیاست‌های نقض کننده تعهدات حقوق بشری را کنار بگذارند و به نقض‌های حقوق بشر رسیدگی کنند.

قهرمانان کوچک
پیشه‌ور - فصل دوم
خبرهای ساعت ۱۰ شب

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید