طنز سیاسی در سالگرد سقوط؛ نامه غلام زارخور به وزیر خارجه امریکا

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۵/۲۳

آقای بلینکن سلام‌های گرم مرا پذیرا باشید!

از روسیاهی‌تان یک سال کامل گذشت. در ای یک سال ما فهمیدیم که شما امریکایی‌ها دو روپه ره آدم نیستین. وقتی خر تان از پل گذشت سر دیگرا جمپ هم نمی‌گیرین.

Please take my hot hellos Mr. Blinkin,

Fix one year passed from your dark-faceness. In this one year we understand that you Americans are not two rupee’s people. Once your donkey passes the bridge, you don’t take jump on others.

از قدیم میگفتن که دنیا را آب بگیره مرغابی ره تا بند پایش. ما را به غم طالب ماندین خودتان ولا اگه چرت‌تان خراب باشد. گمش کن. بسیار اعصابم سرتان خراب اس. ما می‌گفتیم طالب آدم نشده، می گفتین نی تغییر کرده. دیدین که خلیلزاد شما را تا لب آب برد و تشنه پس آورد؟

From the old it says that if the world take water the duck is only to his ankle. You left it to the sorrow of Talib and your nap is not destroyed. Lose it. My nerve is very damaged on you. We told you that Talib has not turned to Adam, you said no they changed. You see that Khalilzad took you to the water and bring you back thirsty?

لطفاً از خر شیطان پایین شوین و بیایین ای گندگی‌تانه جمع کنین که دل ما را از زندگی سیاه کده. به سرتان قسم که اینا جو دو خره تقسیم کده نمیتانن، باز شما یک کشوره بدست ای دیوانه‌ها دادین. اگه هیچ کار دیگه کده نمی‌تانین حداقل همی تانک‌هایتانه از پیش‌شان بگیرین. باز می‌بینین که از پوست ای مردم قراقل می‌سازیم یا نه.

Please come down from Satan’s donkey and collect your rubbish because it has darkened our heart. Swear on your head that these people cannot divide barely of two donkeys, but you gave one country to the hands of these foolish people. If you cannot do anything else come and take your tanks from them. Then you see how we make Karzai hat from their skin or not.

کاش نامه مره مردم اوکراین بخوانن و بفهمن که سر شما مردم نباید حساب کنن. از سرنی‌چی چی میره؟ یک پف. جنگ را در میتین و خودتان پا به فرار می‌گذارین.

I wish the people of Ukraine read my letter and understand to not count on your head. What goes from a flutist? Only one blow. You fire the war and put your foot on the escape yourself.

منتظر جوابت هستم لالا

Ghulam Poison-eater

خبرهای بیشتر

پربیننده‌ترین ویدیوها

خبرها
شهرهای باستانی
جهان‌نما
جهان‌نما

رادیو

پادکست‌ها