یک مقام طالبان تائید کرد که شب جمعه چهار راکت به دهمزنگ کابل پرتاب شده است

شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۲

یک مقام طالبان که خواسته نامش فاش نشود، در گفتگو با افغانستان اینترنشنال تائید کرد که شب جمعه چهار راکت به منطقه دهمزنگ کابل پرتاب شده است.

شماری از ساکنان محل نیز به افغانستان اینترنشنال گفته‌اند که شب گذشته صدای چند انفجار را شنیده‌اند.

سفیران - فصل سوم
دیدگاه
جهان‌نما

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید