خبرگزاری باختر: طالبان در هرات دو نفر را به اتهام "سرقت مسلحانه" بازداشت کردند

یکشنبه ۱۴۰۱/۰۶/۱۳

خبرگزاری باختر که توسط طالبان مدیریت می‌شود گزارش داده که طالبان دو نفر را به اتهام "سرقت مسلحانه" از حوزه پنجم امنیتی هرات بازداشت کردند.

باختر نوشته که این افراد در جریان دزدی "بالفعل" گرفتار شده‌اند.

هنوز رقم دقیق از افرادی که در بازداشت طالبان به سر می‌برند در دست نیست.

خبرها
خبر ورزشی
خبرها

رادیو

وقت روایت شماست

فیلم‌ها و صداهای خود را برای ما
ارسال کنید